Skjema for Ageto oppsett

For a vi skal kunne sette opp Ageto slik at du kan ta det i bruk fra dag 1 ber vi deg fylle ut dette skjemaet så fullstendig du klarer.
Bedriftsinfo


Fakturainfo


Kontaktpersoner


Daglig kontaktperson er en som jobber i lokalet som har ansvaret for Ageto.

Kjøleenheter

List opp alle kjøleenheter som skal ha automatisk temperaturlogging. (0°C til 4°C )


Fryseenheter

List opp alle fryseenheter som skal ha automatisk temperaturlogging. (>-18°C)


Andre temperaturomåder

List opp alle andre temperaturområder som skal ha automatisk temperaturlogging. Spesifiser temperaturområde.


Manuelle måleområder

List opp alle temperaturområder der det skal foretas manuelle målinger. Spesifiser temperaturområde.

Ansattliste

Last opp en liste over alle dine ansatte.

Oppgaveliste

Last opp en liste over oppgavene som skal legges inn i Ageto.

Vaktplan

Last opp en vaktplan som skal legges inn i Ageto.